Browse Our Dictionary
R

rationing

མཁོ་སྤྲོད་ཚོད་འཛིན། = ཉེར་མཁོའི་དངོས་ཟོག་རིགས་དཀོན་པའི་སྐབས་སུ་ཉོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།