Browse Our Dictionary
R

reagan doctrine

རི་གྷན་ལྟ་གྲུབ། = ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་རི་གྷན་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ལུགས་ཏེ། དམར་ཕྱོགས་རིང་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་པའི་གསར་བརྗེ་རིགས་ལ་ཨ་རིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཞིག