Browse Our Dictionary
R

reality show

དངོས་སྟོན་ལས་རིམ། = ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་མེད་པར་ལྟ་བ་པོའི་སྤྲོ་བ་སྤེལ་ཆེད་དུ། མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་འཚོ་བ་བརྙན་ལེན་གྱིས་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་ཞིག