Browse Our Dictionary
R

realpolitik

དངོས་དོན་ཆབ་སྲིད། = བཟང་སྤྱོད་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལས་ལྡོག་སྟེ། དོན་དངོས་ལག་ལེན་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སམ་རྩ་འཛིན་ཞིག