Browse Our Dictionary
R

reel

༡། ཀཿ སྒ་སྒྲིལ། = གློག་བརྙན་གྱི་སྤྱིན་ཤོག་དང་། སྐུད་པའམ་ཏར་སྐུད་སོགས་ཉར་འཇོག་ཆེད་དཀྲི་ས་འཁོར་ལོའི་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག ཁཿ སྒྲིལ་ཁ། = གློག་བརྙན་གྱི་སྤྱིན་ཤོག་བསྐུམ་ཁྲུ་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་སྒྲིལ།