Browse Our Dictionary
R

registrar

༡། རིགས་དྲུང༌། = ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའི་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་དང༌། ངེས་སྟོན་པར་འཛིན་སྐྱོང་ཐད་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་སྣེ་ཁོངས་ནས་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་འཛིན་པའི་ལས་བྱེད།