Browse Our Dictionary
R

remand

དོ་དམ་བསྐྱར་འཇོག = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཁྲིམས་ཞིབ་ཡོང་བར་སྒུག་སྡོད་བྱེད་རིང་བསྐྱར་དུ་བཀག་ཉར་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།