Browse Our Dictionary
R

remedial education

ཁ་གསོ་སློབ་ཁྲིད། = སྦྱངས་འབྲས་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དག་གི་ཤེས་ཚད་སློབ་གྲོགས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་སུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་ཁྲིད།