Browse Our Dictionary
R

renewable energy

བསྐྱར་སྤྱོད་རུང་བའི་ནུས་ཤུགས། = ས་རྡོའི་སྣུམ་ལྟ་བུ་ས་འོག་གི་བུད་རྫས་ནས་ཐོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ལས་ཟློག་སྟེ་ཉི་མ་དང་རླུང༌། རླབས་རྒྱུན། གཞན་ཡང་རང་བྱུང་བསྐྱར་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་ཤུགས་ཅི་རིགས་པ།