Browse Our Dictionary
R

renovate

ཉམས་གསོ་བྱེད་པ། = ཁང་པ་རྙིང་པ་དང་འཛིན་ཆས་སོགས་ལ་ཚོན་རྩི་བཏང་བ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ནས་སླར་ཡང་སྲ་བརྟན་ཕུགས་འཕེར་བཟོ་བ།