Browse Our Dictionary
R

replenishment

༡། ཁ་གསོ། = བཟའ་ཆས་དང༌། ཆུ་སོགས་དངོས་རྫས་རྫོགས་ཟིན་པ་དག་བསྐྱར་དུ་འགེང་བའི་བྱ་གཞག་གམ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག ༢། བུད་རྫས་སྣོན་པ། བུད་རྫས་གསོ་བ། = བུད་རྫས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་མེ་གསོ་བའི་བྱ་སྤྱོད།