Browse Our Dictionary
R

reporters without border

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པ། = སྨྲ་བརྗོད་དང་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག