Browse Our Dictionary
R

reprisal

དགྲ་ལན། འཁོན་ལན། = རང་ལ་གཞན་གྱིས་བྱ་བ་སྡུག་པོ་ཞིག་བརྩམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཞན་ལ་སྤེལ་བའི་འཚེ་བའམ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག