Browse Our Dictionary
R

rescue

adm ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པ། འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ། = གང་ཟག་གམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་འཇིགས་ཉེན་ནམ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལས་སྐྱོབ་པ།