Browse Our Dictionary
R

resistance thermometer

འགོག་ཤུགས་དྲོད་ཚད་འཇལ་ཆས། = དྲོད་ཚད་གཞལ་གཞི་དེར་བསྒར་པའི་ཕྱེད་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་སམ། ཡང་ན་གློག་སྐུད་དཀྲི་སྐོར་མ་ཞིག་གི་གློག་གི་འགོག་ཤུགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ཚ་དྲོད་འཇལ་ཆས་ཤིག