Browse Our Dictionary
R

retake

སྐྱར་ལེན། = གློག་བརྙན་འཁྲན་ཚན་ཞིག་གམ་པར་རིས་ཤིག་སྤུས་ཚད་མ་ལོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་བརྙན་པར་རྒྱག་པའི་བྱ་གཞག