Browse Our Dictionary
R

retrograde motion

བཟློག་འགྲོས། = གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་སྐར་རྐང་པའི་སྟེང་དཀྱུས་བཞིན་མ་སོང་བར་ཕྱིར་ལྡོག་ཏུ་བསྐྱོད་པར་གོ་དགོས་ཀྱང༌། གདོང་མཇུག་གཉིས་ལ་མིན།