Browse Our Dictionary
R

revenue stamp

adm ཁྲལ་ཐམ། = ཉོ་ཚོང་དང་སྤྲོད་ལེན་སྐབས་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་དོད་དུ་བྱུང་འཛིན་ནམ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྦྱར་རྒྱུའི་ཀྲི་ཀ་སིའམ་སྦྱར་ཐམ།