Browse Our Dictionary
R

roman fleuve

མུ་སྦྲེལ་གཏམ་རྒྱུད། = གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་དུ་མའི་ལོ་མང་པོའི་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྦྲེལ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་རིང་པོ་ཞིག