Browse Our Dictionary
R

rubber stamp

འགྱིག་ཐམ། = ཀཿ གནད་དོན་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་མ་བཏང་བར་རྒྱུན་ལྡན་ངང་ཆོག་མཆན་གནང་བ། ཁཿ ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་མིང་དང། ཚེས་གྲངས་སོགས་འཁོད་པའི་འགྱིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཆུང་ངུ་ཞིག