Browse Our Dictionary
R

run to time

དུས་རན། = འཆར་འགོད་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་རིང་ཐུང་གི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པར་ཏག་ཏག་སྒྲིག་འཇུག་ཐུབ་པའི་ལས་རིམ་མམ་དེའི་དུམ་ཚན་ཞིག