Browse Our Dictionary
S

safe custody

བཙན་ཉར། = དངུལ་ཁང་ངམ། དངུལ་ཁང་འདྲ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་ཚོང་ཤག་པའི་ཡིག་ཆ་དང་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉེན་མེད་སྲུང་ཉར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཞབས་ཞུ།