Browse Our Dictionary
S

salary

གླ་ཕོགས། ཕོགས།= ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ཞིག་གིས་ལས་མིས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་དོད་དུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གུན་གསབ་བམ་གཏན་འབེབས་དངུལ་འབོར་ཞིག