Browse Our Dictionary
S

sales slip

ཚོང་འཛིན། = ཚོང་ཤག་ཉོ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་དངོས་པོའི་བྱུང་འཛིན་ལྟར་ཚོང་ཁང་ཁྲོད་ཚོང་ཤག་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ཉོས་པའམ། དེར་བཙོངས་པའི་དངོས་པོ་དང་དེའི་རིན་གོང་རྣམས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོ་འགོད།