Browse Our Dictionary
S

sandpaper

ཀོ་སེག =ངོས་གཅིག་ལ་བྱེ་མའམ་དེའི་རིགས་སྦྱར་ཏེ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ངོས་ལ་བརྡར་ཏེ་འཇམ་པོ་བཟོ་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ཤོག་བུ་མཁྲེགས་པོ་ཞིག