Browse Our Dictionary
S

screen test

བརྙན་ཡོལ་ཚོད་རྒྱུགས། = ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན་ནམ། ཡང་ན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་གི་འཁྲབ་རྩལ་རྒྱུས་ལོན་པའི་ཆེད་དུ་ཚོད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག