Browse Our Dictionary
S

screenager

འཕྲུལ་བྱང་ན་གཞོན། = ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་གཏོང་དང་བརྙན་འཕྲིན་བལྟ་རྒྱུའི་བརྙན་ཡོལ་དང་མ་བྲལ་བར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་གཞོན་སྐྱེས་གློག་འཕྲུལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་གོ་རྟོགས་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཞིག