Browse Our Dictionary
S

scuba

mech རླུང་སྒམ། དབུགས་རྐྱལ། = ཆུ་འོག་ཏུ་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་པའི་འཁྱེར་བདེའི་རླུང་གི་སྒམ་ཆུང་དང་ཁ་ནས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་ས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག