Browse Our Dictionary
S

sea captain

རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན། = དམིགས་བསལ་ཚོང་པ་སོགས་མཚོ་འགྲུལ་རྒྱག་སྐབས་གྲུ་གཟིངས་ལ་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག