Browse Our Dictionary
S

sealed bid price

དམ་འབྱར་རིན་སྡུར། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་རིན་གོང་བསྡུར་ཚད་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་འགྲན་སྡུར་ཞུགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རིན་གོང་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་མིན་གྱི་དངུལ་འབབ་གྲངས་འབོར་བཀོད་དེ་འགོད་འབུལ་ཞུ་ཚུལ།