Browse Our Dictionary
S

seat belt warning light

སྐྱོབ་ཐག་ཉེན་གློག = མོ་ཊའི་སྐྱོབ་ཐག་གང་རུང་ཞིག་རྒྱག་མེད་པའམ་ཚུལ་བཞིན་རྒྱག་མེད་པ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བརྡ་གློག