Browse Our Dictionary
S

seat belt

སྐྱོབ་ཐག = མོ་ཊའི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་བ་དང་འགྲུལ་པ་རྣམས་བརྡབ་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་འདོགས་པའི་ཉེན་འགོག་མ་ལག་ཅིག