Browse Our Dictionary
S

secretariat

དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཁང་། =རྒྱལ་སྤྱིའམ་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གཏན་འཇགས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།