Browse Our Dictionary
S

secularism

soc ༡། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་རིང་ལུགས། = ཆོས་ལུགས་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཤེས་ཡོན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མ་འབྲེལ་བ་དགོས་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ། ༢། འཇིག་རྟེན་རྐྱང་པའི་རིང་ལུགས། = ཆོས་ལུགས་ཁས་མི་ལེན་པའམ། ཡང་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གམ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཆོས་དང་མི་སྲེ་བ།