Browse Our Dictionary
S

security council

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁང༌། = འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཞི་མཐུན་བདེ་འཇགས་དང༌། དམག་འཁྲུག་བཀག་སྡོམ་གྱི་འགན་ཁུར་ཆེད་བཙུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག