Browse Our Dictionary
S

security risk

བདེ་སྲུང་ལ་གནོད་ཉེན་ཅན། བདེ་སྲུང་ཉེན་ཁ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གནོད་གཞི་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ།-