Browse Our Dictionary
S

security service

བདེ་སྲུང་ཞབས་ཞུ། = གཞུང་གི་དབང་ཆ་བཙན་འཕྲོག་དང་གསང་བ་ཕྱིར་གྱར་མི་འཇུག་པར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག