Browse Our Dictionary
S

Security

༡། adm བདེ་སྲུང༌། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། སྐྱེ་བོ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་གནོད་འཚེ་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག ༢། com བདེ་འཇགས། = ཀམ་པ་ཎིའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཁག་གི་ལས་མི་དང༌། ས་ཁང༌། དངོས་ཟོག་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན། ༣། econ འགན་སྲུང༌། = དངུལ་བུན་བླངས་པ་གང་ཞིག་འཇལ་གསབ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྤྲད་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་དུ་བཞག་པའི་ཁང་གཞིས་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་རིན་ཐང་ཅན།