Browse Our Dictionary
S

self expression

རང་ཉིད་མངོན་པར་གསལ་བ། = དམིགས་བསལ་སྒྱུ་རྩལ་དང་། རོལ་དབྱངས། ལུས་ཀྱི་སྟངས་ཀའི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལམ་སེམས་ཚོར། རང་གཤིས་སྟོན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག