Browse Our Dictionary
S

self identity

རང་གི་ངོ་བོ། = སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ནང་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ནུས་རྩལ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་རང་གིས་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས།