Browse Our Dictionary
S

selfie stick

རང་པར་དབྱུག་པ། རང་པར་འཛིན་ཆས། = རང་པར་རྒྱག་སྐབས་རང་ཉིད་དང་ཁ་ཐག་རིང་སར་པར་ཆས་འཇུ་བར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་མཁོ་བྱད་དབྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག