Browse Our Dictionary
S

semi-autonomous

ཕྱེད་རང་སྐྱོང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འགའ་ཤས་ཡུལ་མི་རང་ཉིད་དང༌། འགའ་ཤས་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་ཁུལ་གཞན་གྱིས་བྱེད་ཚུལ།