Browse Our Dictionary
S

senate

༡། pol གྲོས་ཚོགས་གོང་མ། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་མངའ་སྡེ་དུ་མ་སོགས་སུ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའམ་རྐྱང་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང༌། ༢། edu (གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་)འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག