Browse Our Dictionary
S

set top box

བརྙན་འཕྲིན་སྒམ་ཆུང་། =བརྙན་འཕྲིན་ནང་གྲངས་འཛིན་བརྡ་རླབས་འབྱོར་འཇུག་བྱས་ཏེ། ལྟད་མོ་འཆར་བར་བྱེད་པའི་སྲ་ཆས་ཡོ་བྱད་ཅིག