Browse Our Dictionary
S

sex role

རྟགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ། =སྤྱི་ཚོགས་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ལམ་སྲོལ་ལས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་སོ་སོའི་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་བྱེད་སྒོའམ་བྱ་སྤྱོད།