Browse Our Dictionary
S

sex selection

ཕོ་མོ་འདེམས་སྒྲུག =ཚན་རིག་གི་དཔྱད་ཐབས་དུ་མ་སྤྱད་ནས་བྱིས་པ་ཞིག་གི་རྟགས་སམ་མཚན་མར་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ། སོ་སོའི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འཐོབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ལུགས།