Browse Our Dictionary
S

sight gag

མིག་མཐོང་དགོད་བྲོ། = ལྟད་མོའི་ནང་འཁྲབ་སྟོན་པས་ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་ལས་མིན་པར་ཕྱིའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བཞད་གད་སློང་ཚུལ།