Browse Our Dictionary
S

sign language

ལག་བརྡ། = རྣ་བས་ཡག་པོ་གོ་མི་ཐུབ་མཁན་གྱི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཚོར་ཁ་ནས་ཤོད་མི་དགོས་པར་ལག་བརྡའི་ལམ་ནས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་པའི་སྐད་བརྡ་ཞིག