Browse Our Dictionary
S

single parent

ཕ་མ་རྐྱང་པ། = ཕ་མ་གཞན་དེ་ཁོ་ཚོར་ལྷན་དུ་གནས་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གང་ཟག