Browse Our Dictionary
S

six types of leptons

ལེབ་ཊོན་རིགས་དྲུག རོ་དྲུག = ཞན་ཤུགས་ཁོ་ནའི་ངང་ནས་རྡུལ་གཞན་དང་སྦྲེལ་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གློག་རྡུལ་དང་། མུ་ཨོན་དང་རྡུལ་འདི་ཚོའི་ལྡོག་རྡུལ་ལྟ་བུའོ།